TOP

松翰科技106年8月份合併營收2.87億元

松翰科技(股)公司公佈內部自行結算之合併月營收報告,106年8月份合併營收為新台幣2.87億元,較去年同期增加3.67%,

累積至8月份營收為22.77億元與去年同期比較資料如下。

松翰科技(股)公司106年 8月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份    *106年         105年     YoY增減﹪ 
8月份營收      286,770

     276,622

  3.67%
1~8月份累積營收   2,276,640   2,113,643         7.71%

* 民國106年之數字係內部結算,未經會計師查核。