TOP

松翰科技107年8月份合併營收2.92億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,107年8月份合併營收為新台幣2.92億元,較去年同期增加1.68%,與去年同期比較資料如下。 

松翰科技(股)公司107年 8月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份* 107年      106年      YoY增減﹪ 
8月份   291,592  
    286,770            1.68%
1~8月份累積營收2,104,117   2,276,640  
          -7.58%

* 民國107年之數字係內部結算,未經會計師查核。