TOP

松翰科技107年9月份合併營收2.82億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,107年9月份合併營收為新台幣2.82億元,較去年同期減少1.3%,與去年同期比較資料如下。 

松翰科技(股)公司107年 9月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份* 107年      106年      YoY增減﹪ 
9月份   282,114  
    285,828           -1.30%
1~9月份累積營收2,386,231   2,562,468  
          -6.88%

* 民國107年之數字係內部結算,未經會計師查核。