TOP

松翰科技107年10月份合併營收2.63億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,107年10月份合併營收為新台幣2.63億元,較去年同期成長11.97%,與去年同期比較資料如下。 

松翰科技(股)公司107年 10月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份* 107年      106年      YoY增減﹪ 
10月份   263,191  
    235,045         11.97%
1~10月份累積營收2,649,422   2,797,513  
          -5.29%

* 民國107年之數字係內部結算,未經會計師查核。