TOP

松翰科技108年1月份合併營收2.1億元

松翰科技()公司公佈內部自行結算之合併月營收報告,1081月份合併營收為新台幣2.1 億元,比去年同期減少9.4  %與去年同期比較資料如下:

 松翰科技(股)公司108年1月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元)

月份  *108年           107年  YoY增減﹪ 
1月份營收    210,483
         232,317    -9.4%  

* 民國108年之數字係內部結算,未經會計師查核。