TOP

松翰科技108年2月份合併營收1.55億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,108年2月份合併營收為新台幣1.55億元,較去年同期增加5.42 %,與去年同期比較資料如下。 

松翰科技(股)公司108年 2月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份 *108年         107年     YoY增減﹪ 
2月份營收   155,136
     147,159 5.42%
1~2月份累積營收   365,619     379,476        -3.65%

* 民國108年之數字係內部結算,未經會計師查核。