TOP

松翰科技108年10月份合併營收2.94億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,108年10月份合併營收為新台幣2.94億元,較去年同期增加11.58 % ,與去年同期比較資料如下: 

松翰科技(股)公司108年 10月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 108年      107年      YoY增減﹪ 
10月份     293,677  
    263,191        11.58%
1~10月份累積營收  2,689,201   2,649,422       
         1.50%

* 民國108年之數字係內部結算,未經會計師查核。