TOP

松翰科技108年11月份合併營收2.9億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,108年11月份合併營收為新台幣2.9億元,較去年同期增加7.07 % ,與去年同期比較資料如下: 

松翰科技(股)公司108年 11月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 108年      107年      YoY增減﹪ 
11月份     290,075  
    270,914        7.07%
1~11月份累積營收  2,979276   2,920,336      
        2.02%

* 民國108年之數字係內部結算,未經會計師查核。