TOP

松翰科技108年12月份合併營收2.55億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,108年12月份合併營收為新台幣2.55億元,較去年同期增加7.59 % ,與去年同期比較資料如下: 

松翰科技(股)公司108年 12月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 108年      107年      YoY增減﹪ 
12月份     255,227
    237,219        7.59%
1~12月份累積營收  3,234,503  3,157,555      
        2.44%

* 民國108年之數字係內部結算,未經會計師查核。