TOP

松翰科技109年2月份合併營收2.11億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,109年2月份合併營收為新台幣2.11億元,較去年同期增加36.17 %,與去年同期比較資料如下。 

松翰科技(股)公司109年 2月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份   *109年         108年     YoY增減﹪ 
2月份營收     211,255
     155,136 36.17%
1~2月份累積營收    381,906      365,619         4.45%

* 民國109年之數字係內部結算,未經會計師查核。