TOP

松翰科技112年2月份合併營收1.76億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,112年2月份合併營收為新台幣1.76億元,較 去年同期3.05億元減少42.35% ,比較資料如下:

松翰科技(股)公司112年 2月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 112年      111年      YoY增減﹪ 
 02月份   175,613      304,638         -42.35%
1-2月份   337,258     640,792        -47.37%

* 民國112年之數字係內部結算,未經會計師查核。