TOP

松翰科技109年3月份合併營收4.52億元創歷史新高

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,109年3月份合併營收為新台幣4.52億元,較去年同期增加79.76%,創下歷年新高,與去年同期比較資料如下。 

松翰科技(股)公司109年 3月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份   *109年         108年     YoY增減﹪ 
3月份營收     452,436  
     251,68979.76%
1~3月份累積營收     834,342     617,308       35.16%

* 民國109年之數字係內部結算,未經會計師查核。