TOP

松翰科技110年2月份合併營收3.77億元,較去年同期成長78%

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,110年2月份合併營收為新台幣3.77億元,雖因農曆年假工作天數較少,但營收仍較去年同期大幅成長78%,與去年同期比較資料如下:

松翰科技(股)公司110年 2月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 110年      109年      YoY增減﹪ 
2月份   376,924   211,255        78.42%
1~2月累計營收   885,481   381,906      131.86%

* 民國110年之數字係內部結算,未經會計師查核。