TOP

松翰科技110年3月份合併營收5.02億元,較去年同期成長10.88%

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,110年3月份合併營收為新台幣5.02億元,較去年同期成長10.88%,與去年同期比較資料如下:

松翰科技(股)公司110年 3月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 110年      109年      YoY增減﹪ 
3月份   501,640    452,436        10.88%
1~3月累計營收 1,387,121   834,342       66.25%

* 民國110年之數字係內部結算,未經會計師查核。