TOP

松翰科技110年4月份合併營收5.48億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,110年4月份合併營收為新台幣5.48億元,營收較上月5.02億元成長9.24%,與去年同期比較微幅減少0.79%, 同期比較資料如下: 

松翰科技(股)公司110年 4月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 110年      109年      YoY增減﹪ 
4月份    547,974      552,333       -0.79%
1~4月累計營收 1,935,095   1,386,675        39.55%

* 民國110年之數字係內部結算,未經會計師查核。