TOP

松翰科技110年5月份合併營收5.19億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,110年5月份合併營收為新台幣5.19億元,營收較去年同期4.85億元增加7.16%,與去年同期比較資料如下。

松翰科技(股)公司110年5月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 110年      109年      YoY增減﹪ 
5月份    519,236      484,556        7.16 %
1~5月累計營收 2,454,331   1,871,231       31.16 %

* 民國110年之數字係內部結算,未經會計師查核。