TOP

松翰科技110年6月份合併營收5.07億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,110年6月份合併營收為新台幣5.07億元,營收較去年同期4.54億元增加11.77%,與去年同期比較資料如下。

松翰科技(股)公司110年6月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 110年      109年      YoY增減﹪ 
6月份    507,430     454,012       11.77 %
1~6月累計營收 2,961,761    2,325,243       27.37 %

* 民國110年之數字係內部結算,未經會計師查核。