TOP

松翰科技112年3月份合併營收2.01億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,112年3月份合併營收為新台幣2.01億元,營收較去年同期3.86億元減少47.89%,累積1到3月營收5.38億元,與去年同期比較資料如下

松翰科技(股)公司112年 3月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 112年      111年      YoY增減﹪ 
 03月份   201,188        386,073        -47.89%
1-3月份   538,446      1,026,865         -47.56%

* 民國112年之數字係內部結算,未經會計師查核。