TOP

松翰科技112年4月份合併營收2.03億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,112年4月份合併營收為新台幣2.03億元,營收較去年同期3.56億元減少43.09%,累積1到4月營收7.41億元,與去年同期比較資料如下

松翰科技(股)公司112年4月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 112年      111年      YoY增減﹪ 
 04月份   202,533        355,897         -43.09%
1-4月份   740,979      1,382,762         -46.41 %

* 民國112年之數字係內部結算,未經會計師查核。