TOP

松翰科技112年11月份合併營收2.3億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,112年11月份合併營收為新台幣2.3億元,營收較去年同期增加22.4 %,與去年同期比較資料如下。

松翰科技(股)公司112年 11月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 112年      111年      YoY增減﹪ 
11月份   230,101     187,996            22.4%
1~11月累計營收2,377,481   3,172,665          -25.06%

* 民國112年之數字係內部結算,未經會計師查核。