TOP

松翰科技113年2月份合併營收1.62億元

松翰科技()公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,1132月份合併營收為新台幣1.62億元,營收較去年同期減少8.03%

與去年同期比較資料如下。

松翰科技(股)公司113年 2月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 113年      112年      YoY增減﹪ 
 02月份    161,504       175,613         -8.03%
1-2月份    388,299       337,258        15.13%

* 民國113年之數字係內部結算,未經會計師查核。