TOP

松翰科技113年3月份合併營收2.24億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,113年3月份合併營收為新台幣2.24億元,營收較去年同期2.01億元增加11.2%,累積1到3月營收6.12億元,與去年同期比較資料如下

松翰科技(股)公司113年 3月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 113年      112年      YoY增減﹪ 
 03月份   223,729     201,188           11.2%
1-3月份   612,028     538,446           13.7%

* 民國113年之數字係內部結算,未經會計師查核。