TOP

松翰科技113年4月份合併營收2.41億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,113年4月份合併營收為新台幣2.41億元,營收較去年同期2.03億元增加19%,累積1到4月營收8.53億元,與去年同期比較資料如下

松翰科技(股)公司113年 4月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 113年      112年      YoY增減﹪ 
 04月份   240,955     202,533          19%
1-4月份   852,983     740,979          15%

* 民國113年之數字係內部結算,未經會計師查核。