TOP

松翰科技113年5月份合併營收2.43億元

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,113年5月份合併營收為新台幣2.43億元,較去年同期2.27億元增加6.9%, 累積1到5月營收10.96億元,與去年同期比較資料如下

松翰科技(股)公司113年 5月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份  * 113年      112年      YoY增減﹪ 
 05月份   242,715     226,989          6.9%
1-5月份 1,095,698     967,968         13.2%

* 民國113年之數字係內部結算,未經會計師查核。