TOP

松翰科技109年4月份合併營收5.52億元續創歷史新高,年增率達90%

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,109年4月份合併營收為新台幣5.52 億元,較去年同期增加90%,打破上月紀錄續創新高,與去年同期比較資料如下。 

松翰科技(股)公司109年 4月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份      *109年         108年     YoY增減﹪ 
4月份營收       552,333
     291,081   89.75%
1~4月份累積營收     1,386,675      908,389        52.65%

* 民國109年之數字係內部結算,未經會計師查核。