TOP

松翰科技109年5月份合併營收4.85億元,年增率44.97%

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,109年5月份合併營收為新台幣4.85 億元,較去年同期增加44.97%,與去年同期比較資料如下。 

松翰科技(股)公司109年 5月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份      *109年         108年     YoY增減﹪ 
5月份營收     484,556    334,245       44.97%
1~5月份累積營收     1,871,231    1,242,634       50.59%

* 民國109年之數字係內部結算,未經會計師查核。