TOP

松翰科技109年6月份合併營收4.54億元,年增率47.27%

松翰科技(股)公司今日公佈內部自行結算之合併月營收報告,109年6月份合併營收為新台幣4.54億元,較去年同期增加47.27%,與去年同期比較資料如下。 

松翰科技(股)公司109年 6月份合併營業額:(單位:新臺幣仟元) 

月份      *109年         108年     YoY增減﹪ 
6月份營收        454,012        308,277        47.27%
1~6月份累積營收     2,325,243      1,550,911        49.93%

* 民國109年之數字係內部結算,未經會計師查核。